Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 2019112 Služby 4/2019 438,16 s DPH 23.04.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2019070 Energie3/2019 80% 6 141,44 s DPH 10.04.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA
Zmluva Zmluva o výpožičke 3 ks robotov na vyučbu žiakov s DPH 09.04.2019 Volkswagen Slovaka SSOŠA DA
Faktúra 1903068 Obedy 3/2019 - žiak+zamestnanec 1 120,60 s DPH 09.04.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1903067 Obedy 3/2019 - žiaci 3 321,60 s DPH 09.04.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1903069 Obedy 3/2019 - Externý 1 148,40 s DPH 09.04.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 710171 Prenájom služ mot vozidla TIGUAN 3/2019 349,00 s DPH 08.04.2019 Volkswagen Slovaka SSOŠA DA
Faktúra 191003 Učtovne služby 2/2019 510,00 s DPH 04.04.2019 becAccount- Toto je najlepša s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2182447092 Výstupy zo zariadenia 350,21 s DPH 29.03.2019 Konica Minolta SSOŠA DA
Faktúra 6800903135 Materiál na výúčbu - autičko 407,92 s DPH 28.03.2019 GM Electronic Slovakia spol.s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 20190152 Kontrola a revízia hasiacích prístrojov 342,00 s DPH 26.03.2019 SAROR SSOŠA DA
Faktúra 2019080 Služby 3/2019 438,16 s DPH 26.03.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2019044 Energie 80% 2/2019 6 837,20 s DPH 14.03.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA
Faktúra 709974 Prenajom mot. služ. vozidla BL 634TR 2/2019 348,00 s DPH 11.03.2019 Volkswagen Slovaka SSOŠA DA
Faktúra 171900089 Murarské práce PO 400,00 s DPH 11.03.2019 Kalypso SK spol.s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1902037 Obedy 2/2019 846,30 s DPH 07.03.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1902035 Obedy - Externý 2/2019 1 194,80 s DPH 07.03.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1902034 Obedy - žiaci 2/2019 2 593,60 s DPH 07.03.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 792019 Učebné pomôcky - mapy, stojan na mapy 628,00 s DPH 06.03.2019 Ing. Juraj Halama SSOŠA DA
Faktúra 2019049 Služby 2/2019 438,16 s DPH 22.02.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3358
Počet návštev: 3150392

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875