Navigácia

Koordinátor prevencie

 

Koordinátor prevencie: Mgr. Peter Jančík

Kontakt:          e-mail: peter.jancik1@gmail.com  

                         telefón: 02 / 69 307 250

stránkové dni: v prípade riešenia vzniku problémových situácií v rámci pracovnej doby inak

                        UT, párny týždeň       13:30  –  14:30 h

                        PI, nepárny týždeň    13:30  –  14:30 h

Informácie o prevencii: http://www.infodrogy.sk/

náplň práce: viď priložené aktivity koordinátora prevencie na školský rok 2015/2016 .

Stručná charakteristika aktivít:

 • primárna, sekundárna a terciálna prevencia patologických javov
 • spolupráca s inštitúciami zaoberajúcimi sa patologickými javmi vo výchovno-vzdelávacom procese (CPPP Fedákova, ORPZ Bratislava IV)
 • realizácia kultúrnych podujatí s preventívnou tematikou
 • aktívna spolupráca so psychológmi a realizácia aktivít so žiakmi zameraných na prevenciu patologických javov
 • návšteva inštitúcií riešiacich problémy týkajúce sa patologických javov
 • podávanie informácií pedagógom, rodičom a žiakom týkajúce sa patologických javov a prevencie voči nim
Počet návštev: 3380994

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

 • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
  J. Jonáša 5
  843 06 Bratislava 49
 • 02/69 307 210
  fax: 02/64 776 875