Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Stravovací systém

  Stravovací systém

  V spolupráci s našim dodávateľom stravy, ktorým je Olšovská jedáleň Račianska 107, 831 02  Bratislava http://olsovska.sk/ sme zaviedli od 1.11.2016 elektronický systém objednávania obedov. Žiaci i zamestnanci školy sa budú stravovať na základe kreditného stravovacieho systému (kredit = finančná čiastka, ktorá sa nahrá študentovi, i zamestnancovi školy po príchode platby na účet školy)

  • číslo účtu (IBAN) SK89 0200 0000 0037 3970 3656
  • variabilný symbol – IČ (vygenerované číslo – každý žiak má svoje), ktorý učitelia rozdajú na lístočkoch žiakom a všetkým ostatným zamestnancom rozdajú spolu s čipovým príveskom vedúci jednotlivých úsekov školy
  • špecifický symbol: 891657 (IČO školy)
  • do poznámky uviesť: meno, priezvisko a u žiakov triedu
  • cena obeda pre žiakov je 1,60 € a pre zamestnancov 0,75 €
  • obed sa dá objednať ak výška kreditu po objednaní je viac ako 1,50 €
  • obed sa bude dať objednať (vybrať zo 6 druhov jedál v jedálnom lístku) deň vopred do 16-tej hod. po prihlásení na školskej web stránke 
  • obed sa dá odhlásiť najneskôr v daný deň, na ktorý je objednaný, do 8.00 hod.
 • Školský poriadok

  Školský poriadok

  poriadok_skoly.pdf​​​​​​​

 • Správy školy

  Správy školy

  sprava_17_18.pdf  sprava_16_17.pdf  sprava_15_16.pdf  sprava_14_15.pdf  sprava_13_14.pdf  

 • Projekty

  Pozrite si naše najnovšie projekty...

Počet návštev: 3336573

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

 • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
  J. Jonáša 5
  843 06 Bratislava 49
 • 02/69 307 210
  fax: 02/64 776 875